امکانات مهمانپذیر گلها

امکانات مهمانپذیر گلها در شهر شیراز به شرح زير است 

 حمام وسرویس بهداشتی در اتاق 

تلوزیون و یخچال

تخت و سرویس خواب

کولر و شوفاژ